Jakie wnioski z panelu?

Jakie wnioski z panelu?

W trakcie panelu podczas CYBERSEC 2016 z przedstawicielami startupów oraz Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Szkolnictwa Wyższego podniesiono kwestię poziomu zaangażowania Państwa oraz rodzaju współpracy ze startupami. Paneliści zgodzili się, że trzeba usprawnić oraz ułatwić komunikację administracji z młodymi i innowacyjnymi firmami.
Kolejnym, poruszonym zagadnieniem była modyfikacja działalności NCBiR. Zmiana będzie dotyczyć prowdzenia procedury konkursowej i ma posłużyć jej uproszczeniu  dla przedsiębiorstw, aby najpierw weryfikować projekty merytorycznie, a potem  formalnie. Podstawą takiego podejścia jest przekonanie, że poprawność formalna wniosku nie powinna górować nad jego wartością merytoryczna. Biurokracja nie może być przeszkodą i stratą cennego czasu dla startupów.

Od października będą zmieniać się również ogólne zasady konkursów grantowych. Ważne jest, aby państwo zachowywało się jak dobry inwestor – dbało o zwrot z inwestycji a nie liczbę złożonych wniosków.  Administracja państwowa oceniając aplikacje musi skupić się na merytorycznych wartościach projektów. Celem nie jest utrzymanie za wszelką cenę startupów w Polsce, ale pobudzenie do rozwoju i wchodzenia na rynki globalne. Zmiana nie dokona się od razu, ale ważny jest cel – zmiany systemu inwestowania publicznych środków w dłuższej perspektywie.